Upravit stránku

NORTECH kyselý čistič (Reiniger S)

NORTECH kyselý čistič se výborně hodí k odstranění silně spečených organických a anorganických usazenin na všech přírodních a umělých kamenech odolávajících kyselinám.

Vlastnosti

NORTECH kyselý čistič čistící koncentrát pro přírodní fasády a fasády z lícových cihel, dále pak k odstranění zbytků znečištění po aplikaci čistícího gelu.

Oblast použití

NORTECH kyselý čistič se výborně hodí k odstranění silně spečených organických a anorganických usazenin na všech přírodních a umělých kamenech odolávajících kyselinám. Může být použit na přírodním kameni se silikátovým pojivem, žule, pískovci a na dalších materiálech se srovnatelnou krystalickou strukturou, dále vypalovaných materiálech jako jsou lícové cihly a kabřinec. Nesmí být použit na glazovaných, leštěných a broušených plochách, zvláště ne na mramoru! Na kameni s nízkým nebo žádným obsahem vápence provést bezpodmínečně předem zkoušku. NORTECH kyselý čistič nesmí být nanášen vysokotlakým zařízením.

Pokyny pro použití


Doba působení

Doba působení se řídí stupněm znečištění a musí být předem ověřena zkouškou.

Příprava podkladu

Ošetřovanou plochu navlhčit vodou až do úplného nasátí.

Klimatické podmínky

Optimální teplota ovzduší je 20oC. Nepoužívat na přímém slunci a v silném větru. Minimální teplota pro aplikace +5oC.

Bezpečnost práce

Dodržovat běžná pravidla pro zacházení s chemikáliemi. Používat ochranné brýle, rukavice odolné proti kyselinám a ochranný oděv. Při zasažení pokožky nebo očí okamžitě vymýt silným proudem vody.

Likvidace odpadu

Odpadní vodu nelikvidovat do dešťové kanalizace a do vodních toků. Hodnota Ph odpadní vody se má pohybovat mezi 6 a 9, dále se řídit místními předpisy pro odpadní vody.

Aplikace

Nanášet štětcem, větší plochy malířskou štětkou v neředěném stavu nebo ředěný vodou. Nechat působit 10 – 15 minut, potom smýt kartáčem silným proudem vody nebo vysokotlakým zařízením (80-130 bar). Čistit postupně po menších plochách.

Před zahájením čištění musí být zakryty eloxované, hliníkové, pozinkované, měděné, obecně kovové a skleněné díly, lakované plochy, mramor glazovaný a leštěný kámen.

Čištění provádět zespodu nahoru, plochy udržovat dostatečně vlhké. V každém případě zabránit zaschnutí čističe na čištěné ploše. Očištěnou plochu důkladně omýt vodou.

Technický listpdf391.36 KB