NORTECH 2K-hydrofobní adhezní můstek

NORTECH 2K-hydrofobní adhezní můstek může být použit na minerálních (beton, lícové zdivo, obklady a keramika)a na neminerálních podkladech (kovy, neželezné kovy, polykarbonáty, staré nátěry).

Vlastnosti

NORTECH 2K-hydrofobní adhezní můstek je dvoukomponentní základní nátěr na bázi polyakrylátu s hydroxylovými skupinami vytvrzující alifatickým polyizokyanátem/silanem. Vytváří spojivací můstek mezi podkladem a NORTECH antigraffiti systémem SM a SG. Dodává se ve verzi pigmentované dle škály RAL a verzi transparentní.

Oblast použití

NORTECH 2K-hydrofobní adhezní můstek může být použit na minerálních (beton, lícové zdivo, obklady a keramika)a na neminerálních podkladech (kovy, neželezné kovy, polykarbonáty, staré nátěry). Může být nasazen také jako kvalitní ochranný lak na dřevo. Je elastický a tím ideální adhezní můstek pro NORTECH antigraffiti systém SM a SG. 2K-hydrofobní adhezní můstek je i po týdnech přelakovatelný NORTECH antigraffiti systémem SM a SG bez dodatečného broušení.

Pokyny pro použití


Příprava podkladu

Podklad musí být minerální, suchý, nosný, čistý, bez volných částic, špíny, mikroorganismů, prachu, oleje a dalších látek ovlivňujících přilnavost. Vzlínající vlhkost vázat vhodným opatřením.

Příprava směsi a aplikace

Základní složku a tužidlo N-8003 smíchat v poměru 10:1 a dobře promíchat, pokud možno strojně. Poměr tužení se může měnit v závislosti na odstínu, sledujte údaje netiketě. Materiál nanést válečkem (doporučeno) nebo stříkáním (airless, vzduch). Dbát na rovnoměrné nanášení v dostatečné vrstvě. Materiál uhladit. Zabránit vzniku kapek, ty jsou důkazem příliš silné vrstvy.

Zvláštní upozornění

  • Zajistit teplotu pro aplikaci a podmínky během úplného vytvrzení, doba zpracovatelnosti cca 6 hodin při 20oC.
  • Neaplikovat při přímém slunečním svitu na rozehřáté fasádě.
  • Použití na savých podkladech jen tehdy, pokud následuje pigmentovaný krycí lak, případně provést zkušební plochu pro ověření účinku na vzhled podkladu při použití transparentního nátěrového systému (např. spáry nebo lícové zdivo).
  • Dodržet správné složení nátěrového systému (viz dále) i dle technického listu pro NORTECH antigraffiti systém SM/SG.
Technický listpdf116.03 KB

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti