NORTECH Antigraffiti System SM

NORTECH Antigraffiti System SM slouží jako permanentní ochrana proti graffiti pro inženýrské stavby na nosných podkladech. Rozpouštědlový, transparentní, matný.

Vlastnosti

NORTECH Antigraffiti System SM je dvousložkový krycí nátěr na bázi polyesteru s hydroxylovými skupinami vytvrzující alifatickým polyizokyanátem/silanem. Systém je paropropustný ale zároveň chrání před průnikem CO2 do podkladu a brání tak procesu karbonatizace.

NORTECH Antigraffiti System SM splňuje mimo permanentní ochrany proti graffiti při odpovídajícím složení nátěrového systému podmínky pro ochranné systémy OS-B dle TKP ŘSD.

Oblast použití

NORTECH Antigraffiti System SM slouží jako permanentní ochrana proti graffiti pro inženýrské stavby na nosných podkladech. Přednostně se používá tam, kde je vedle povrchové ochrany při vysoké zátěži graffiti požadováno rychlé vícenásobné čištění bez dalšího nátěru. Při odpovídající skladbě nátěrového systému a použití NORTECH Haftvermittler jako základního nátěru je systém vhodný také pro ochranu kovů, skla a keramiky.

Pokyny pro použití


Příprava podkladu

Podklad musí být minerální, suchý, nosný, čistý, bez volných částic, špíny, mikroorganismů, prachu, oleje a dalších látek ovlivňujících přilnavost. Silně savé podklady opatřit Hydrofobní impregnací NORTECH. Nesavé podklady opatřit základním přilnavým nátěrem NORTECH Haftvermittler.

Vzlínající vlhkost vázat vhodným opatřením. Staré graffiti odstranit nebo přebrousit a fixovat základním nátěrem NORTECH Haftvermittler.

Příprava směsi a aplikace

Základní složku a tužidlo smíchat v poměru 3 : 1, důkladně, pokud možno strojně, promíchat. Neředěnou směs nanášet válečkem nebo stříkáním (airless, vzduch). Dbát na rovnoměrné nanášení a kryvost materiálu. Materiál uhladit. Zabránit vzniku kapek, které upozorňují na příliš silnou vrstvu nátěru.

Dle typu podkladu nanést kompletní systém (viz dále).

Zvláštní upozornění

  • Zajistit teplotu pro aplikaci a podmínky během úplného vytvrzení, doba zpracovatelnosti cca 6 hodin při 20oC.
  • Neaplikovat při přímém slunečním svitu na rozehřáté fasádě.
  • Silná / nepravidelná vrstva materiálu a silně savé podklady bez základního nátěru vedou k tvorbě světlých fleků při zasychání, v tomto případě nanést okamžitě další vrstvu nátěru.
  • Dodržet složení nátěrového systému (viz dále).

Technická dokumentace

Technický listpdf568.86 KB

Velikost: 568.86 kB, Datum poslední změny: 25.11.2013

Bezpečnostní listpdf447.93 KB

Velikost: 447.93 kB, Datum poslední změny: 14.09.2016

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti